Nơi nào bạn muốn đi đâu?

Địa Phương

02:08

du lịch của tôi ngày

Lọc tìm kiếm của bạn

Giá   -  
 
Sao
 
 
 

Tiện nghi khách sạn

Nhà nghỉ Loại

Sửa đổi tiền tệ

Hotel-Image

+52 55 82 31 00

Hotel Habita
4 Sao  
(36 Phòng)

Av. Presidente Masaryk 201, Col Polanco (Bản đồ)

A Glass Box Floating Above the Clouds Over Polanco Neighborhood is the Showcase For the Citys Finest Events. Habita Was Mexico Citys First Design Hotel and Offers the Modern Traveler a Sanctuary For Respite and Relaxation- Your Own Habita Surrounded  nhiều hơn...

không có thông tin
1

This site is also available in the following languages 28